Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i sefydliadau a gwasanaethau sy’n cynnig cefnogaeth a help i’r trydydd sector.

Datblygu’r Bwrdd
Cydymffurfiaeth
Tystiolaeth ac Effaith
Codi arian ac ariannu
AD
Cyfreithiol
Gwirfoddoli
Cynllunio a Strategaeth Busnes
Arloesi Digidol
Cyllid
Llywodraethu</a
Arweinyddiaeth, Cenhadaeth a Gweledigaeth
Rheoli
Gwasanaethau yng Ngogledd Cymru
Gwasanaethau yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru
Gwasanaethau yn Ne Ddwyrain Cymru
Gwasanaethau ledled Cymru

Bydd y ddolen yn mynd â chi i ganlyniadau chwilio yn Infoengine, cyfeirlyfr gwasanaethau’r trydydd sector yng Nghymru. Mae’n tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch chi wneud dewis gwybodus.

Darperir Infoengine gan Gymorth Trydydd Sector Cymru, partneriaeth o Gynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Mae’r canlyniadau chwilio hyn yn seiliedig, yn rhannol, ar gyfeiriadur o sefydliadau cymorth a ddarperir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru