Wedi'i ddiweddaru 11th Apr 2023

Period Dignity Grant Evaluation - community hubs survey

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i M·E·L Research werthuso’r Grant Urddas Mislif yn annibynnol. Am ragor o wybodaeth, gallwch ddarllen taflen Cwestiynau Cyffredin y gwerthusiad.

Mae Llywodraeth Cymru am asesu effeithiolrwydd y broses ariannu a lledaenu cynnyrch mislif a dangos tystiolaeth o’r effaith y mae’r grant yn ei chael ar sefydliadau, fel Awdurdodau Lleol, Ysgolion, Colegau a hybiau cymunedol, yn ogystal ag ar y dysgwyr, pobl ar incwm is a chymunedau sy’n cael eu tanwasanaethu. Chi a’r bobl yr ydych yn eu cefnogi sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu’r wybodaeth hon i ni. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall a mesur y gwahaniaeth y mae’r grant wedi’i wneud a darparu argymhellion ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys ar ymestyn cefnogaeth drwy’r grant!

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech roi adborth ar eich profiad o’r grant. Dylai’r arolwg gymryd tua 10 munud i’w gwblhau.

Cliciwch yma i gymryd rhan!

Cliciwch yma am yr hysbysiad preifatrwydd