Wedi'i ddiweddaru 21st May 2021

Cyfle i sgwrsio gyda Rheolwr Ymgysylltu – sesiynau cyngor ariannu

Ydych chi’n rhan o sefydliad dielw neu gymunedol sy’n gweithio yng Nghymru? Ydych chi’n chwilio am arian ar gyfer prosiect newydd?

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhoi grantiau rhwng £3,000 a £5miliwn ar gyfer prosiectau newydd sy’n rhoi cyfle i bobl ymwneud â threftadaeth. Mae hyn yn cynnwys treftadaeth gymunedol, diwylliannau pobl, atgofion a thraddodiadau, natur a bywyd gwyllt, adeiladau hanesyddol, amgueddfeydd a pharciau hanesyddol.

Archebwch slot 45 munud i sgwrsio trwy’ch syniad prosiect gyda Rheolwr Ymgysylltu.

Tocynnau : https://www.ticketsource.co.uk/heritagefundcymru

Cymru@heritagefund.org.uk