Wedi'i ddiweddaru 11th Apr 2023

Cwrdd â’r cyllidwr: bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post

Dydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 11am-12pm

Yn 2023 bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post unwaith eto yn dyfarnu arian i achosion da ledled Cymru. Bydd y gweithdy hwn yn amlinellu fformat y rowndiau ariannu diwygiedig, yn egluro meini prawf cymhwysedd a blaenoriaethau ariannu, ac yn rhoi rhai awgrymiadau allweddol ar gyflwyno cais cryf.

Caiff y sesiwn hon ei chyflwyno yn Saesneg.

Archebwch lle yma.