Wedi'i ddiweddaru 19th May 2022

Cwrdd â’r Cyllidwr – Burns Price Foundation – Menter Gwneuthurwyr Newid

Ymunwch gyda’n sesiwn ar-lein sy’n rhad ac am ddim i ddysgu am y cyfle hwn  i bobl ifanc

Pryd: 1yp ar ddydd Mercher, Mehefin y 1af 2022  

Mae’r sesiwn hwn yn gyfle i gwrdd â Shwetal o Fenter Gwneuthurwyr Newid Sefydliad Burns Price i ddysgu mwy am y cyfle gwych hwn i bobl ifanc sy’n ymddiddori mewn pynciau STEAM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Celf, Mathemateg).

  1. Ydych chi’n wneuthurwr newid ifanc rhwng 11-19?
  2. Hoffech chi ddatblygu’ch cynllun STEAM eich hunain ond angen cymorth i fwrw iddi gyda hyn?
  3. Ydych chi eisoes yn cynnal prosiect cymdeithasol ac mae angen cymorth pellach arnoch chi?
  4. Rhannwch eich syniad gyda ni er mwyn derbyn mentora a chyllid rhwng £100 – £5000.

Dyma ddolen y wefan ichi wybod mwy  https://burnspricefoundation.org.uk/the-change-makers-initiative

Dyma hanes ein Gwneuthurwr Newid cyntaf un. Bydd y sesiwn rhad ac am ddim dros Zoom – byddwn yn anfon dolen i’r sesiwn Zoom ar ddiwrnod y digwyddiad. I gadw lle, E-bostiwch info@flvc.org.uk Gyda’r Pwnc Gwneuthurwyr Newid Cwrdd â’r Cyllidwr

Mae’r sesiwn wedi’i threfnu gan Gyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC), ac mae croeso mawr i unrhyw grŵp trydydd sector yng Nghymru ymuno. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda Heather Hicks ar heather.hicks@flvc.org.uk neu 01352 744004