Wedi'i ddiweddaru 10th May 2022
Cwrdd â'r cyllidwr - Sefydliad Cymunedol Cymru

Ymunwch â’r digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr ar-lein hwn gyda Sefydliad Cymunedol Cymru Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyfle i chi ddysgu: pa grantiau ac arian sydd ar…

Wedi'i ddiweddaru 9th May 2022
Cwrdd â'r cyllidwr - Ymddiriedolaeth Yapp

Dydd Iau 19 Mai 2022, 11am Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Yapp yn cynnig grantiau tuag at gostau cynnal (gan gynnwys cyflogau) i gynorthwyo elusennau bach i barhau i gyflawni…

Wedi'i ddiweddaru 9th May 2022
Yr Arolwg o Brofiad Ariannu

Cymerwch ‘Yr Arolwg Profiad Ariannu’ heddiw i ddylanwadu ar sut mae grantiau £800m+ y DU yn cael eu gwneud a’u rheoli Mae 100 o gyllidwyr yn gwrando: Sut…

Wedi'i ddiweddaru 21st Apr 2022
Meet the Funder – Sport Wales

Chwaraeon Cymru yw’r mudiad Cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru. Mae Cronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru  yn cynnig grantiau o £300…

Wedi'i ddiweddaru 8th Apr 2022
Cwrdd â'r Cyllidwr - Loteri Cod Post y Bobl / Ymddiriedolaeth Gymunedol Côd Post

Bydd BAVO yn cynnal sesiwn trosolwg ariannu ar-lein gyda Loteri Cod Post y Bobl/Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post drwy Zoom ar 28 Ebrill rhwng 2 a 3pm. Os hoffech…

Wedi'i ddiweddaru 6th Jan 2022
Digwyddiad ar-lein Cwrdd â'r Cyllidwr gyda Sefydliad Bernard Sunley

Mae hwn yn gyfle gwych i siarad â’r sefydliad a chael gwybod mwy am eu grantiau. Dydd Iau 20 Ionawr 2021 11am (ar-lein) Mae Sefydliad Bernard Sunley yn…

Wedi'i ddiweddaru 15th Dec 2021
Diweddariad y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Mae ail rownd y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol wedi’i gwthio’n ôl tan Wanwyn 2022, gyda rownd un yn ailagor i’r rhai a wnaeth gais yn wreiddiol ac a oedd…