Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol – Cronfa Argyfwng Treftadaeth

Mae’r Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol wedi darparu £50miliwn ar gyfer Cronfa Argyfwng Treftadaeth i gefnogi sector treftadaeth y DU fel ymateb ar unwaith i argyfwng COVID-19

I wneud cais am y Gronfa Argyfwng Treftadaeth, rhaid i chi fod yn:

  • sefydliad nid-er-elw
  • derbynnydd presennol neu flaenorol o grant yn uniongyrchol ganddyn nhw
  • perchennog, rheolwr neu gynrychiolydd treftadaeth, neu sydd â hanes o ddangos tystiolaeth o gyflawni gweithgarwch treftadaeth cyfranogol

Mae’r Gronfa Argyfwng Treftadaeth yn derbyn ceisiadau am gyllid o £3,000 i £50,000. Bydd y ffurflen gais ar gael o ddydd Mercher 15 Ebrill a byddwch yn gallu gwneud cais tan 30 Mehefin 2020.

Mae fanylion llawn ar gael yn https://www.heritagefund.org.uk/cy/funding/heritage-emergency-fund