Wedi'i ddiweddaru 9th May 2022

Yr Arolwg o Brofiad Ariannu

Cymerwch ‘Yr Arolwg Profiad Ariannu’ heddiw i ddylanwadu ar sut mae grantiau £800m+ y DU yn cael eu gwneud a’u rheoli

Mae 100 o gyllidwyr yn gwrando: Sut y gallwn leihau’r amser, yr ymdrech a’r straen a wastraffwyd o godi arian a chydberthnasau ariannu? Mae’r Sefydliad Ymchwil Gweithredu Gwirfoddol (IVAR) yn gofyn i ymgeiswyr grant dreulio 15 munud yn ateb arolwg i ddeall sut y gall gwneuthurwyr grantiau Agored ac Ymddiriedus wella eich profiad ariannu. Pa newidiadau y gallai cyllidwyr eu gwneud, a pha rai o’r materion hyn sydd bwysicaf? Bydd yr arolwg (Seasneg yn unig) yn rhedeg tan ddydd Iau 10 Mehefin ac yn cymryd 10-15 munud, a chewch gyfle i ennill un o 10 gwobr o £100 i’ch mudiad.

Bydd IVAR hefyd yn cynnal y @CharityHourUK Twitter (#CharityHour) ddydd Mercher 25 Mai, 8pm – 9pm i siarad am y profiad ariannu gydag elusennau. Ymunwch â nhw i rannu pam mae sut rydych chi’n ariannu’n bwysig #HowYouFundMatters.