Wedi'i ddiweddaru 17th Jan 2024

Pedwar digwyddiad newydd: Cyllid asedau segur yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddibenion gwario’r dyfodol ar gyfer cyllid asedau segur* yng Nghymru.

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnal yr ymgynghoriad ar ran Llywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru’n cynnig pedwar opsiwn posibl i’w hystyried: plant a phobl ifanc, yr argyfwng hinsawdd a byd natur, cynhwysiant ariannol a gweithredu cymunedol. Mae’n annhebygol o allu ariannu’r pedwar opsiwn a bydd angen blaenoriaethu.

DIGWYDDIADAU AR-LEIN

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar-lein ar bob un o’r pedwar maes maent yn chwilio am eich barn arnynt. Ymunwch â nhw i rannu eich syniadau a’ch profiadau.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 28 Chwefror 2024. Gallwch ddarllen yr ymgynghoriad ac ymateb ar wefan Llywodraeth Cymru.

* Cynnyrch ariannol yw ased segur, megis cyfrif banc, nad yw’r cwsmer wedi’i ddefnyddio am flynyddoedd, ac nad yw’r darparwr wedi gallu cysylltu â nhw. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi bod yn gyfrifol am ei ddosbarthu yng Nghymru, sydd wedi dod i gyfanswm o £28 miliwn ers sefydlu’r cynllun yn 2008.