Wedi'i ddiweddaru 16th Mar 2021

PAVO Meet the Funder Event with Community Foundation Wales

Cyfle i glywed gan Sefydliad Cymunedol Cymru a gallu gofyn cwestiynau’n uniongyrchol i’r cyllidwr.

Ynglŷn â’r Digwyddiad hwn

Cyfle i glywed pa arian sydd ar gael, sut a phryd i wneud cais, meini prawf ac amserlenni ar gyfer ceisiadau, a chymaint mwy.

Bydd dolen chwyddo i’r digwyddiad yn cael ei hanfon allan ddiwrnod neu ymlaen llaw.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â diana.berriman@pavo.org.uk