Wedi'i ddiweddaru 8th Apr 2022
Cwrdd â'r Cyllidwr - Loteri Cod Post y Bobl / Ymddiriedolaeth Gymunedol Côd Post

Bydd BAVO yn cynnal sesiwn trosolwg ariannu ar-lein gyda Loteri Cod Post y Bobl/Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post drwy Zoom ar 28 Ebrill rhwng 2 a 3pm. Os hoffech…

Wedi'i ddiweddaru 6th Jan 2022
Digwyddiad ar-lein Cwrdd â'r Cyllidwr gyda Sefydliad Bernard Sunley

Mae hwn yn gyfle gwych i siarad â’r sefydliad a chael gwybod mwy am eu grantiau. Dydd Iau 20 Ionawr 2021 11am (ar-lein) Mae Sefydliad Bernard Sunley yn…

Wedi'i ddiweddaru 15th Dec 2021
Diweddariad y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Mae ail rownd y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol wedi’i gwthio’n ôl tan Wanwyn 2022, gyda rownd un yn ailagor i’r rhai a wnaeth gais yn wreiddiol ac a oedd…

Wedi'i ddiweddaru 15th Nov 2021
Helpu brofi a llunio dyfodol cyllid ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Chwaraeon Cymru wedi clywed gan fwy na 250 o glybiau, sefydliadau a grwpiau cymunedol am sut dylai dyfodol buddsoddiad cymunedol mewn…

Wedi'i ddiweddaru 12th Nov 2021
Cyllido Cymru: Eich cyfle i lunio’r cam nesaf

Defnyddiwch eich llais i’n helpu i lunio dyfodol chwiliadau ariannu ar gyfer sefydliadau gwirfoddol Cymru. Offeryn ar gyfer y sector Mae Cyllido Cymru, offeryn chwilio am gyllid am…

Wedi'i ddiweddaru 10th Nov 2021
Grant Cymorth Cofrestru Etholwyr y Trydydd Sector - Cwrdd â'r ariannwr

Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad i leihau’r diffyg democrataidd. Eu blaenoriaeth yw bod nifer y pleidleiswyr sydd newydd ddod yn gymwys sy’n cofrestru yn cynyddu.…