Wedi'i ddiweddaru 16th Mar 2021
TVA Funding4You - Sefydliad Moondance

Mae TVA yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb Funding4You gyda Sefydliad Moondance Mae Sefydliad Moondance yn sefydliad elusennol i deuluoedd, a sefydlwyd yn 2010 gan Diane a Henry…

Wedi'i ddiweddaru 1st Feb 2021
Cwrdd â’r Cyllidwr: Loteri Cod Post y Bobl

Mewn partneriaeth â CGGC, mae Loteri Cod Post y Bobl yn eich gwahodd i’w gweithdy ‘Sut i Ymgeisio am Gyllid’, lle byddant yn datgelu strwythur a phroses gyllido…

Wedi'i ddiweddaru 8th Jan 2021
Localgiving Cymru

Mae Localgiving wedi cyhoeddi lansiad eu rhaglen newydd i Gymru. Drwy’r rhaglen tair blynedd, Crowdfund Wales, byddant yn darparu blwyddyn o aelodaeth â chymhorthdal llawn, Cymorth Rhodd a…

Wedi'i ddiweddaru 8th Jan 2021
Institute of Fundraising Cymru Hyfforddi am ddim

Ydych chi’n elusen gofrestredig neu’n GBC? Ydych chi’n delio gyda mater codi arian nad oes gennych yr adnoddau neu’r wybodaeth broffesiynol i’w reoli? Ymgeisiwch ar gyfer Rhaglen Hyfforddi…

Wedi'i ddiweddaru 14th Dec 2020
Elusennau Cymru gyda'r cyfle i sicrhau cymorth ariannol gyda Loteri Cymru

Mae Loteri Cymru wedi agor y chwilio am elusen newydd i’w chefnogi. Mae loteri Cymru gyfan, a grëwyd i godi arian hanfodol i gefnogi elusennau Cymru, yn rhoi’r…

Wedi'i ddiweddaru 4th Dec 2020
Plant Mewn Angen - Sesiwn friffio ariannu

Agorodd CIN ei raglenni Prif Grantiau a Grantiau Bach ym mis Tachwedd ar gyfer ymgeiswyr sy’n ceisio cyllid Plant mewn Angen.  Byddant yn cynnal sesiwn briffio cyllid ddydd…