Wedi'i ddiweddaru 11th Apr 2023
Period Dignity Grant Evaluation - community hubs survey

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i M·E·L Research werthuso’r Grant Urddas Mislif yn annibynnol. Am ragor o wybodaeth, gallwch ddarllen taflen Cwestiynau Cyffredin y gwerthusiad. Mae Llywodraeth Cymru…

Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Co-op Foundation’s new funding webinar

Mae elusen Co-op, y Co-op Foundation, yn cynnal gweminar ddydd Mercher 23 Tachwedd am 10-11am i gyhoeddi ei Gronfa Cymunedau’r Dyfodol newydd. Bydd y Gronfa hon yn cefnogi mudiadau…

Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Datganiad gan Fforwm Cyllidwyr Cymru ar yr argyfwng costau byw

Rhwydwaith anffurfiol o gyllidwyr sy’n gweithio ac yn cyllido yng Nghymru yw Fforwm Cyllidwyr Cymru. Ein nod yw gwella ein harferion llunio grantiau yn barhaus drwy ddysgu o’n…

Wedi'i ddiweddaru 14th Oct 2022
Cwrdd â'r Cyllidwr: Cadwch Gymru'n Daclus - Llefydd Lleol ar gyfer Natur

Ydych chi am greu gardd gymunedol fechan yn eich ardal leol? Gallwch ddysgu rhagor trwy ymuno â sesiwn ar-lein BAVO gyda Cadwch Gymru’n Daclus ddydd Mercher 19 Hydref…

Wedi'i ddiweddaru 20th Sep 2022
Cwrdd â'r Cyllidwr Digwyddiad Ar-lein gyda Easyfundraising

Oeddech chi’n gwybod eich bod chi’n gallu codi arian at achosion da, am ddim, ond drwy siopa ar-lein? Dewch i’r sesiwn anffurfiol hon i ddarganfod sut y gall…

Wedi'i ddiweddaru 15th Aug 2022
Cyllido Cymru - gwell, cyflymach, cryfach

Rydyn ni’n gwneud ychydig o newidiadau i sut mae Cyllido Cymru yn gweithio er mwyn ei wneud yn haws defnyddio a rhoi mwy fyth o reolaeth i chi…