Wedi'i ddiweddaru 14th Dec 2020

Elusennau Cymru gyda'r cyfle i sicrhau cymorth ariannol gyda Loteri Cymru

Mae Loteri Cymru wedi agor y chwilio am elusen newydd i’w chefnogi.

Mae loteri Cymru gyfan, a grëwyd i godi arian hanfodol i gefnogi elusennau Cymru, yn rhoi’r pŵer i bobl Cymru ddewis ei phartner elusennol drwy ei hymgyrch Dewis y Bobl.

Bydd yr elusen ddewisol yn derbyn rhodd ymlaen llaw o £5,000 ynghyd â chymorth ariannol parhaus diolch i chwaraewyr y loteri, sydd am £1 yr wythnos yn helpu i godi arian hanfodol i elusennau yng Nghymru, yn ogystal â rhoi cynnig ar ennill y wobr ariannol jackpot wythnosol o £25,000.

I gael y cyfle i ennill, y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw anfon fideo byr atynt (hyd at 90 eiliad) erbyn 18 Ionawr yn nodi pam y dylai pobl Cymru bleidleisio dros eich cefnogaeth. Nid oes angen i hwn fod yn fideo wedi’i saethu’n broffesiynol ond mae angen iddo fod yn addas i nhw ei ddefnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol. Gallwch fod mor greadigol ag y gallwch gyda’ch cynnwys fideo ond cofiwch mai dyma beth fydd pobl yn ei weld wrth benderfynu pwy i bleidleisio wneud cais amdano, felly ceisiwch greu cysylltiad emosiynol.

Os hoffech roi cyfle i’ch elusen elwa o gymorth Loteri Cymru yn 2021, anfonwch eich fideo at helo@loteri.cymru erbyn 18 Ionawr.