Wedi'i ddiweddaru 9th Apr 2021

Cwrdd â'r Cyllidwr - Sefydliad Waterloo

Mae Sefydliad Waterloo (TWF) yn Sefydliad annibynnol sy’n gwneud grantiau a grëwyd yn 2007, ac sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Maent yn elusen gofrestredig gyda Chomisiynydd Elusennau Cymru a Lloegr (rhif elusen 1117535). Maent yn rhoi grantiau i sefydliadau yn y DU ac ledled y byd. Mae ganddynt y diddordeb mwyaf mewn prosiectau sy’n helpu’n fyd-eang, yn enwedig ym meysydd y gwahaniaeth mewn cyfleoedd a chyfoeth a’r defnydd anghynaliadwy o adnoddau naturiol y byd. Maent am helpu’r gymuned fyd-eang a’r gymuned leol yma yng Nghymru.

Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyfle i gyfranogwyr gyfarfod ag Anna Rees, Rheolwr Ymddiriedolaeth gyda Sefydliad Waterloo, ac i gael gwybod mwy am y cyllid y gallant ei ddarparu, yn ogystal â gwybodaeth am eu blaenoriaethau presennol.

Cwrdd â’r Cyllidwr – Sefydliad Waterloo
Dyddiad: 13 Ebrill 2021
Amser: 14:00 – 15:00
Archebwch: https://www.eventbrite.com/e/meet-the-funder-the-waterloo-foundation-tickets-144610075629 

Mae’r sesiwn am ddim hon yn cael ei threfnu gan Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS). Fe’i bydd yn cael ei gynnal ar Zoom – bydd y rhai sy’n bresennol yn derbyn dolen i’r digwyddiad ar ddiwrnod y digwyddiad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Kris Rees kris@gvs.cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Sefydliad Waterloo, ewch i: http://www.waterloofoundation.org.uk/