Wedi'i ddiweddaru 10th May 2022

Cwrdd â'r cyllidwr - Sefydliad Cymunedol Cymru

Ymunwch â’r digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr ar-lein hwn gyda Sefydliad Cymunedol Cymru

Bydd y sesiwn hon yn rhoi cyfle i chi ddysgu:

  • pa grantiau ac arian sydd ar gael
  • sut i wneud cais
  • meini prawf ac amserlenni ar gyfer ceisiadau
  • awgrymiadau a chyngor ar wneud cais
  • cyfle i ofyn cwestiynau i’r cyllidwr yn uniongyrchol

Pryd: Dydd Iau 19 Mawrth 1pm – 2pm
Ble: Zoom (ar-lein yn Saesneg)

Pwy: Gwahoddir mudiadau’r sector gwirfoddol yng Nghymru i ddod

I archebu lle AM DDIM ewch i: https://bit.ly/3ya7rfC

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â diana.berryman@pavo.org.uk