Wedi'i ddiweddaru 8th Apr 2022

Cwrdd â'r Cyllidwr - Loteri Cod Post y Bobl / Ymddiriedolaeth Gymunedol Côd Post

Bydd BAVO yn cynnal sesiwn trosolwg ariannu ar-lein gyda Loteri Cod Post y Bobl/Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post drwy Zoom ar 28 Ebrill rhwng 2 a 3pm. Os hoffech chi neu’ch grwpiau wybod mwy am gyllid posibl a chael cyfle i gael sesiwn holi ac ateb gyda’r cyllidwyr, anfonwch e-bost ataf yn: alisonmawby@bavo.org.uk. Bydd dolenni Zoom yn cael eu hanfon allan yn nes at y dyddiad. Mae’r digwyddiad yn agored i holl aelodau TSSW, ac edrychwn ymlaen at gwrdd â rhai ohonoch yn y sesiwn. A fyddech cystal â rhannu gyda’r sefydliadau/grwpiau rydych chi’n gweithio gyda nhw hefyd.