Wedi'i ddiweddaru 1st Feb 2021

Cwrdd â’r Cyllidwr: Loteri Cod Post y Bobl

Mewn partneriaeth â CGGC, mae Loteri Cod Post y Bobl yn eich gwahodd i’w gweithdy ‘Sut i Ymgeisio am Gyllid’, lle byddant yn datgelu strwythur a phroses gyllido ein Ymddiriedolaethau Rhaglenni Cymunedol ar gyfer 2021.

Gyda newidiadau sylweddol i’r modd y caiff yr Ymddiriedolaethau Cod Post eu gweithredu yn 2021, a rhai newidiadau allweddol yn ymwneud â chymhwystra, mae hon yn argoeli i fod yn sesiwn allweddol i unrhyw grwpiau sy’n bwriadu ymgeisio am gyllid gan Ymddiriedolaethau a gefnogir gan Loteri Cod Post y Bobl. Bydd aelodau o’r Tîm Rhaglenni Cymunedol wrth law i ateb cwestiynau, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio’r Canllaw Cyllido o flaen llaw (https://www.postcodecommunitytrust.org.uk/apply-for-a-grant/how-to-apply/)

Caiff y sesiwn hon ei chyflwyno yn Saesneg.

Darganfod mwy ac archebwch le yma: Cwrdd â’r Cyllidwr: | Meet the Funder: People’s Postcode Lottery Tickets, Mon 22 Feb 2021 at 14:00 | Eventbrite