Wedi'i ddiweddaru 5th Aug 2020

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - Cyfarfod â'r cyllidwr

Hoffem eich gwahodd i fynychu sesiwn Holi ac Ateb am ddim gyda swyddog Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i glywed am y grantiau sydd ar gael, meini prawf cymhwysedd, awgrymiadau ar wneud cais, y broses ymgeisio ac amserlenni.

Mae’r digwyddiad hwn yn ddelfrydol os oes gennych brosiect mewn golwg ac mae’n gyfle i ofyn yn uniongyrchol i’r cyllidwr unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal ar ‘Google Meet’ ddydd Mercher 19 Awst am 3pm tan 4pm. I gofrestru, archebwch docyn yma, a bydd dolen i ymuno â’r sesiwn yn cael ei e-bostio atoch y diwrnod cynt.

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal trwy gyfrwng y Saesneg. Am wybodaeth bellach cysylltwch â Diana ar 01597 822191 neu e-bostiwch diana.berriman@pavo.