Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Datganiad gan Fforwm Cyllidwyr Cymru ar yr argyfwng costau byw

Rhwydwaith anffurfiol o gyllidwyr sy’n gweithio ac yn cyllido yng Nghymru yw Fforwm Cyllidwyr Cymru. Ein nod yw gwella ein harferion llunio grantiau yn barhaus drwy ddysgu o’n…

Wedi'i ddiweddaru 11th Apr 2023
Cwrdd â’r cyllidwr: bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post

Dydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 11am-12pm Yn 2023 bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post unwaith eto yn dyfarnu arian i achosion da ledled Cymru. Bydd y gweithdy hwn yn…

Wedi'i ddiweddaru 6th Apr 2023
Cwrdd â’r Cyllidwr - Elusen Henry Smith

Mae AVOW yn cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr ar 15 Mai 2023 am 10:30am. Bydd yn ddigwyddiad rhithiol ledled Cymru. Tom Bell, Rheolwr Grantiau – meysydd portffolio: Plant…

Wedi'i ddiweddaru 11th Apr 2023
Period Dignity Grant Evaluation - community hubs survey

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i M·E·L Research werthuso’r Grant Urddas Mislif yn annibynnol. Am ragor o wybodaeth, gallwch ddarllen taflen Cwestiynau Cyffredin y gwerthusiad. Mae Llywodraeth Cymru…

Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Co-op Foundation’s new funding webinar

Mae elusen Co-op, y Co-op Foundation, yn cynnal gweminar ddydd Mercher 23 Tachwedd am 10-11am i gyhoeddi ei Gronfa Cymunedau’r Dyfodol newydd. Bydd y Gronfa hon yn cefnogi mudiadau…

Wedi'i ddiweddaru 14th Oct 2022
Cwrdd â'r Cyllidwr: Cadwch Gymru'n Daclus - Llefydd Lleol ar gyfer Natur

Ydych chi am greu gardd gymunedol fechan yn eich ardal leol? Gallwch ddysgu rhagor trwy ymuno â sesiwn ar-lein BAVO gyda Cadwch Gymru’n Daclus ddydd Mercher 19 Hydref…

Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Datganiad gan Fforwm Cyllidwyr Cymru ar yr argyfwng costau byw

Rhwydwaith anffurfiol o gyllidwyr sy’n gweithio ac yn cyllido yng Nghymru yw Fforwm Cyllidwyr Cymru. Ein nod yw gwella ein harferion llunio grantiau yn barhaus drwy ddysgu o’n…