Wedi'i ddiweddaru 13th Aug 2021
PAVO: Meet the Funder

Mae PAVO yn cyflwyno digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr, gyda Localgiving ddydd Mawrth 17 Awst 2021 10:30am – 11:30am. Cyfle i ddysgu mwy am sut i godi arian ar-lein,…

Wedi'i ddiweddaru 25th May 2021
Sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gyllid i’r sector? Rhowch wybod i ni!

Rydyn ni’n edrych ar y dirwedd gyllido gyfredol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae Alison Pritchard, Rheolwr Cyllid Cynaliadwy CGGC, yn egluro pam mae’r gwaith hwn mor…

Wedi'i ddiweddaru 21st May 2021
Cyfle i sgwrsio gyda Rheolwr Ymgysylltu – sesiynau cyngor ariannu

Ydych chi’n rhan o sefydliad dielw neu gymunedol sy’n gweithio yng Nghymru? Ydych chi’n chwilio am arian ar gyfer prosiect newydd? Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn…

Wedi'i ddiweddaru 23rd Apr 2021
Cynhwysiant Gweithredol - cyhoeddi dyddiad cau’r cyllid

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y…

Wedi'i ddiweddaru 11th May 2021
Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Ar 3 Mawrth cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys, Rishi Sunak AS, Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (UK CRF) am flwyddyn. Y bwriad yw y bydd hyn yn cael ei…

Wedi'i ddiweddaru 9th Apr 2021
Cwrdd â'r Cyllidwr - Sefydliad Waterloo

Mae Sefydliad Waterloo (TWF) yn Sefydliad annibynnol sy’n gwneud grantiau a grëwyd yn 2007, ac sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Maent yn elusen gofrestredig gyda Chomisiynydd Elusennau…

Wedi'i ddiweddaru 16th Mar 2021
PAVO Meet the Funder Event with Community Foundation Wales

Cyfle i glywed gan Sefydliad Cymunedol Cymru a gallu gofyn cwestiynau’n uniongyrchol i’r cyllidwr. Ynglŷn â’r Digwyddiad hwn Cyfle i glywed pa arian sydd ar gael, sut a…