Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Datganiad gan Fforwm Cyllidwyr Cymru ar yr argyfwng costau byw

Rhwydwaith anffurfiol o gyllidwyr sy’n gweithio ac yn cyllido yng Nghymru yw Fforwm Cyllidwyr Cymru. Ein nod yw gwella ein harferion llunio grantiau yn barhaus drwy ddysgu o’n…

Wedi'i ddiweddaru 17th Jan 2024
Pedwar digwyddiad newydd: Cyllid asedau segur yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddibenion gwario’r dyfodol ar gyfer cyllid asedau segur* yng Nghymru. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnal yr ymgynghoriad ar ran…

Wedi'i ddiweddaru 9th Nov 2023
Gwobrau Elusen Weston 2024

Ydych chi’n arwain elusen sy’n gweithio ym meysydd y Gymuned, yr Amgylchedd, Llesiant neu Ieuenctid? Ydych chi wedi eich lleoli yng Ngogledd neu Ganolbarth Lloegr, neu yng Nghymru?…

Wedi'i ddiweddaru 6th Oct 2023
Cwrdd â’r Cyllidwr: Plant mewn Angen

Cwrdd â’r Cyllidwr: Plant Mewn Angen Cynllun Awyr Fawr Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023, 11am – 12pm (Ar-lein) Fel rhan o’r gwaith i gefnogi plant a phobl ifanc…

Wedi'i ddiweddaru 20th Jul 2023
Cwrdd â'r cyllidwr – cyllid anghyfyngedig i'ch mudiad

A oes angen arian ychwanegol ar eich mudiad cymunedol? Dewch draw i weminar anffurfiol byr i glywed sut y gall y platfform codi arian easyfundraising eich helpu. Bydd…

Wedi'i ddiweddaru 11th Apr 2023
Cwrdd â’r cyllidwr: bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post

Dydd Mawrth 18 Ebrill 2023, 11am-12pm Yn 2023 bydd Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post unwaith eto yn dyfarnu arian i achosion da ledled Cymru. Bydd y gweithdy hwn yn…

Wedi'i ddiweddaru 6th Apr 2023
Cwrdd â’r Cyllidwr - Elusen Henry Smith

Mae AVOW yn cynnal digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr ar 15 Mai 2023 am 10:30am. Bydd yn ddigwyddiad rhithiol ledled Cymru. Tom Bell, Rheolwr Grantiau – meysydd portffolio: Plant…

Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Datganiad gan Fforwm Cyllidwyr Cymru ar yr argyfwng costau byw

Rhwydwaith anffurfiol o gyllidwyr sy’n gweithio ac yn cyllido yng Nghymru yw Fforwm Cyllidwyr Cymru. Ein nod yw gwella ein harferion llunio grantiau yn barhaus drwy ddysgu o’n…