Wedi'i ddiweddaru 15th Nov 2021
Helpu brofi a llunio dyfodol cyllid ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Chwaraeon Cymru wedi clywed gan fwy na 250 o glybiau, sefydliadau a grwpiau cymunedol am sut dylai dyfodol buddsoddiad cymunedol mewn…

Wedi'i ddiweddaru 12th Nov 2021
Cyllido Cymru: Eich cyfle i lunio’r cam nesaf

Defnyddiwch eich llais i’n helpu i lunio dyfodol chwiliadau ariannu ar gyfer sefydliadau gwirfoddol Cymru. Offeryn ar gyfer y sector Mae Cyllido Cymru, offeryn chwilio am gyllid am…

Wedi'i ddiweddaru 10th Nov 2021
Grant Cymorth Cofrestru Etholwyr y Trydydd Sector - Cwrdd â'r ariannwr

Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad i leihau’r diffyg democrataidd. Eu blaenoriaeth yw bod nifer y pleidleiswyr sydd newydd ddod yn gymwys sy’n cofrestru yn cynyddu.…

Wedi'i ddiweddaru 13th Aug 2021
PAVO: Meet the Funder

Mae PAVO yn cyflwyno digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr, gyda Localgiving ddydd Mawrth 17 Awst 2021 10:30am – 11:30am. Cyfle i ddysgu mwy am sut i godi arian ar-lein,…

Wedi'i ddiweddaru 25th May 2021
Sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gyllid i’r sector? Rhowch wybod i ni!

Rydyn ni’n edrych ar y dirwedd gyllido gyfredol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae Alison Pritchard, Rheolwr Cyllid Cynaliadwy CGGC, yn egluro pam mae’r gwaith hwn mor…

Wedi'i ddiweddaru 21st May 2021
Cyfle i sgwrsio gyda Rheolwr Ymgysylltu – sesiynau cyngor ariannu

Ydych chi’n rhan o sefydliad dielw neu gymunedol sy’n gweithio yng Nghymru? Ydych chi’n chwilio am arian ar gyfer prosiect newydd? Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn…

Wedi'i ddiweddaru 23rd Apr 2021
Cynhwysiant Gweithredol - cyhoeddi dyddiad cau’r cyllid

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y…