Wedi'i ddiweddaru 12th Apr 2021
Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Ar 3 Mawrth cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys, Rishi Sunak AS, Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (UK CRF) am flwyddyn. Y bwriad yw y bydd hyn yn cael ei…

Wedi'i ddiweddaru 9th Apr 2021
Cwrdd â'r Cyllidwr - Sefydliad Waterloo

Mae Sefydliad Waterloo (TWF) yn Sefydliad annibynnol sy’n gwneud grantiau a grëwyd yn 2007, ac sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Maent yn elusen gofrestredig gyda Chomisiynydd Elusennau…

Wedi'i ddiweddaru 16th Mar 2021
PAVO Meet the Funder Event with Community Foundation Wales

Cyfle i glywed gan Sefydliad Cymunedol Cymru a gallu gofyn cwestiynau’n uniongyrchol i’r cyllidwr. Ynglŷn â’r Digwyddiad hwn Cyfle i glywed pa arian sydd ar gael, sut a…

Wedi'i ddiweddaru 16th Mar 2021
TVA Funding4You - Sefydliad Moondance

Mae TVA yn cynnal sesiwn Holi ac Ateb Funding4You gyda Sefydliad Moondance Mae Sefydliad Moondance yn sefydliad elusennol i deuluoedd, a sefydlwyd yn 2010 gan Diane a Henry…

Wedi'i ddiweddaru 1st Feb 2021
Cwrdd â’r Cyllidwr: Loteri Cod Post y Bobl

Mewn partneriaeth â CGGC, mae Loteri Cod Post y Bobl yn eich gwahodd i’w gweithdy ‘Sut i Ymgeisio am Gyllid’, lle byddant yn datgelu strwythur a phroses gyllido…

Wedi'i ddiweddaru 8th Jan 2021
Localgiving Cymru

Mae Localgiving wedi cyhoeddi lansiad eu rhaglen newydd i Gymru. Drwy’r rhaglen tair blynedd, Crowdfund Wales, byddant yn darparu blwyddyn o aelodaeth â chymhorthdal llawn, Cymorth Rhodd a…

Wedi'i ddiweddaru 8th Jan 2021
Institute of Fundraising Cymru Hyfforddi am ddim

Ydych chi’n elusen gofrestredig neu’n GBC? Ydych chi’n delio gyda mater codi arian nad oes gennych yr adnoddau neu’r wybodaeth broffesiynol i’w reoli? Ymgeisiwch ar gyfer Rhaglen Hyfforddi…