Wedi'i ddiweddaru 3rd Nov 2020
Cwrdd â’r Cyllidwr: Garfield Weston Foundation

Archebwch eich lle ar y digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr am ddim hwn. Mae’r Garfield Weston Foundation yn sefydliad teuluol sy’n creu grantiau elusennol. Mae’n cefnogi ystod eang o…

Wedi'i ddiweddaru 3rd Nov 2020
Lansio Hwb Gwybodaeth newydd ar gyfer y sector gwirfoddol

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi…

Wedi'i ddiweddaru 5th Aug 2020
Sefydliad Lloyds Bank yn lansio rhaglen grantiau COVID-19 gwerth £7.4 miliwn ar gyfer elusennau bach a lleol

Gall yr elusennau bach a lleol yng Nghymru sy’n helpu pobl i oresgyn problemau cymdeithasol cymhleth wneud cais ar gyfer dwy flynedd o grantiau anghyfyngedig gwerth £50,000 ynghyd…

Wedi'i ddiweddaru 5th Aug 2020
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - Cyfarfod â'r cyllidwr

Hoffem eich gwahodd i fynychu sesiwn Holi ac Ateb am ddim gyda swyddog Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i glywed am y grantiau sydd ar gael, meini prawf…

Wedi'i ddiweddaru 10th Aug 2020
Coronafeirws diweddaraf

Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol…

Wedi'i ddiweddaru 29th Jun 2020
Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru fod gwaith eisoes ar droed…

Wedi'i ddiweddaru 22nd Apr 2020
Fforwm Cyllidwyr Cymru yn ymuno â Datganiad Cyllidwyr Covid 19

Mae Fforwm Cyllidwyr Cymru wedi bod yn cyfarfod bob wythnos yn ystod argyfwng Covid-19 i hwyluso cydweithio a rhannu arferion gorau yn ystod y cyfnod hwn. Un o’r…