Wedi'i ddiweddaru 8th Jan 2021
Localgiving Cymru

Mae Localgiving wedi cyhoeddi lansiad eu rhaglen newydd i Gymru. Drwy’r rhaglen tair blynedd, Crowdfund Wales, byddant yn darparu blwyddyn o aelodaeth â chymhorthdal llawn, Cymorth Rhodd a…

Wedi'i ddiweddaru 8th Jan 2021
Institute of Fundraising Cymru Hyfforddi am ddim

Ydych chi’n elusen gofrestredig neu’n GBC? Ydych chi’n delio gyda mater codi arian nad oes gennych yr adnoddau neu’r wybodaeth broffesiynol i’w reoli? Ymgeisiwch ar gyfer Rhaglen Hyfforddi…

Wedi'i ddiweddaru 14th Dec 2020
Elusennau Cymru gyda'r cyfle i sicrhau cymorth ariannol gyda Loteri Cymru

Mae Loteri Cymru wedi agor y chwilio am elusen newydd i’w chefnogi. Mae loteri Cymru gyfan, a grëwyd i godi arian hanfodol i gefnogi elusennau Cymru, yn rhoi’r…

Wedi'i ddiweddaru 4th Dec 2020
Plant Mewn Angen - Sesiwn friffio ariannu

Agorodd CIN ei raglenni Prif Grantiau a Grantiau Bach ym mis Tachwedd ar gyfer ymgeiswyr sy’n ceisio cyllid Plant mewn Angen.  Byddant yn cynnal sesiwn briffio cyllid ddydd…

Wedi'i ddiweddaru 3rd Nov 2020
Cwrdd â’r Cyllidwr: Garfield Weston Foundation

Archebwch eich lle ar y digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr am ddim hwn. Mae’r Garfield Weston Foundation yn sefydliad teuluol sy’n creu grantiau elusennol. Mae’n cefnogi ystod eang o…

Wedi'i ddiweddaru 3rd Nov 2020
Lansio Hwb Gwybodaeth newydd ar gyfer y sector gwirfoddol

Mae’r Hwb Gwybodaeth yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar-lein Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi…

Wedi'i ddiweddaru 5th Aug 2020
Sefydliad Lloyds Bank yn lansio rhaglen grantiau COVID-19 gwerth £7.4 miliwn ar gyfer elusennau bach a lleol

Gall yr elusennau bach a lleol yng Nghymru sy’n helpu pobl i oresgyn problemau cymdeithasol cymhleth wneud cais ar gyfer dwy flynedd o grantiau anghyfyngedig gwerth £50,000 ynghyd…