Wedi'i ddiweddaru 5th Aug 2020
Sefydliad Lloyds Bank yn lansio rhaglen grantiau COVID-19 gwerth £7.4 miliwn ar gyfer elusennau bach a lleol

Gall yr elusennau bach a lleol yng Nghymru sy’n helpu pobl i oresgyn problemau cymdeithasol cymhleth wneud cais ar gyfer dwy flynedd o grantiau anghyfyngedig gwerth £50,000 ynghyd…

Wedi'i ddiweddaru 5th Aug 2020
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - Cyfarfod â'r cyllidwr

Hoffem eich gwahodd i fynychu sesiwn Holi ac Ateb am ddim gyda swyddog Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i glywed am y grantiau sydd ar gael, meini prawf…

Wedi'i ddiweddaru 10th Aug 2020
Coronafeirws diweddaraf

Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol…

Wedi'i ddiweddaru 29th Jun 2020
Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru fod gwaith eisoes ar droed…

Wedi'i ddiweddaru 22nd Apr 2020
Fforwm Cyllidwyr Cymru yn ymuno â Datganiad Cyllidwyr Covid 19

Mae Fforwm Cyllidwyr Cymru wedi bod yn cyfarfod bob wythnos yn ystod argyfwng Covid-19 i hwyluso cydweithio a rhannu arferion gorau yn ystod y cyfnod hwn. Un o’r…

Wedi'i ddiweddaru 31st Mar 2020
Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

27/03/2020  Rydyn ni mewn sefyllfa nas gwelwyd ei thebyg o’r blaen yn ystod oes fodern y DU, wrth i gymunedau, mudiadau gwirfoddol a chyllidwyr geisio chwilio ffyrdd ymlaen…

Wedi'i ddiweddaru 7th Mar 2019
Pembrokeshire Remakery yn manteisio ar gymorth cyllido

Cwmni Buddiannau Cymunedol yw Pembrokeshire Remakery yn Sir Benfro. Nod Remakery yw lleihau faint o nwyddau’r cartref sy’n cael eu gwastraffu drwy eu gwneud yn addas i gael…