Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the site.

Necessary

Always Enabled

Analytics
Cofrestru
cau

Bydd y ffurflen gofrestru fer hon yn rhoi mynediad digyfyngiad, ar unwaith a rhad ac am ddim i chi at ein cronfa ddata gynhwysfawr o gyfleoedd cyllido. Mae modd i chi bori neu chwilio am eich mudiad eich hun, a hefyd gadw gwybodaeth ynglŷn â chyllid o ddiddordeb. Mae angen cofrestru i fesur y defnydd o’r gwasanaeth gwybodaeth hwn a gwerth parhau i’w ddarparu.

Dim ond mudiadau dielw sy’n gweithredu yn yr ardal hon a gaiff ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Manylion Cyfrif
Rhaid i’r cyfrinair fod o leiaf 6 chymeriad
Rhaid i gyfrineiriau gyfateb

Rwy`n rhoi fy nghaniatad i TSSW gysylltu a mi drwy e-bost am Cyllido Cymru, sy`n cynnwys adborth defnyddwyr ar y wefan.

Rwy`n cydsynio i rannu fy ngwybodaeth gyda CVC lleol, a allai gysylltu a mi i gynnig cyngor ariannu lleol penodol.