Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
Hey! We are using cookies! Read our privacy policy for more information.
Cofrestru
cau

Bydd y ffurflen gofrestru fer hon yn rhoi mynediad digyfyngiad, ar unwaith a rhad ac am ddim i chi at ein cronfa ddata gynhwysfawr o gyfleoedd cyllido. Mae modd i chi bori neu chwilio am eich mudiad eich hun, a hefyd gadw gwybodaeth ynglŷn â chyllid o ddiddordeb. Mae angen cofrestru i fesur y defnydd o’r gwasanaeth gwybodaeth hwn a gwerth parhau i’w ddarparu.

Dim ond mudiadau dielw sy’n gweithredu yn yr ardal hon a gaiff ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Manylion Cyfrif
Rhaid i’r cyfrinair fod o leiaf 6 chymeriad
Rhaid i gyfrineiriau gyfateb

Rwy`n rhoi fy nghaniatad i TSSW gysylltu a mi drwy e-bost am Cyllido Cymru, sy`n cynnwys adborth defnyddwyr ar y wefan.

Rwy`n cydsynio i rannu fy ngwybodaeth gyda CVC lleol, a allai gysylltu a mi i gynnig cyngor ariannu lleol penodol.