Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
Hey! We are using cookies! Read our privacy policy for more information.
Cofrestru
cau

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

wedi'i ddiweddaru 20th Dec 2022
Outdoor Connections Fund - Round 3

Capital grants of up to £1,500 for communities wishing to improve their outdoor spaces so that older people, including through multi-generational groups, can continue to meet and benefit from those spaces.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 24th Nov 2022
BBC Plant mewn Angen - Ffrwd Gyllido Costau Prosiect

Mae ein Ffrwd Ariannu Grantiau Prosiect yn cefnogi nodau a darpariaeth darn penodol o waith gyda phlant a phobl ifanc difreintiedig (hyd at 18 oed). Gan amlaf bydd terfyn amser ar y gwaith hwn ac yn seiliedig ar set ddiffiniedig o weithgareddau.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 24th Nov 2022
BBC Plant mewn Angen - Ffrwd Ariannu Costau Craidd

Mae ein Ffrwd Grantiau Craidd yn cefnogi gwariant sefydliadol a gweinyddol hanfodol ar gyfer gwaith sy'n targedu plant a phobl ifanc difreintiedig (hyd at 18 oed). Costau craidd yw'r treuliau allweddol sydd eu hangen i gadw'ch sefydliad i redeg.

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Co-op Foundation’s new funding webinar

Mae elusen Co-op, y Co-op Foundation, yn cynnal gweminar ddydd Mercher 23 Tachwedd am 10-11am i gyhoeddi ei Gronfa Cymunedau’r Dyfodol newydd. Bydd y Gronfa hon yn cefnogi mudiadau…

Wedi'i ddiweddaru 16th Nov 2022
Datganiad gan Fforwm Cyllidwyr Cymru ar yr argyfwng costau byw

Rhwydwaith anffurfiol o gyllidwyr sy’n gweithio ac yn cyllido yng Nghymru yw Fforwm Cyllidwyr Cymru. Ein nod yw gwella ein harferion llunio grantiau yn barhaus drwy ddysgu o’n…

Wedi'i ddiweddaru 14th Oct 2022
Cwrdd â'r Cyllidwr: Cadwch Gymru'n Daclus - Llefydd Lleol ar gyfer Natur

Ydych chi am greu gardd gymunedol fechan yn eich ardal leol? Gallwch ddysgu rhagor trwy ymuno â sesiwn ar-lein BAVO gyda Cadwch Gymru’n Daclus ddydd Mercher 19 Hydref…

Gweld y Newyddion i gyd