Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
cau

Bydd y ffurflen gofrestru fer hon yn rhoi mynediad digyfyngiad, ar unwaith a rhad ac am ddim i chi at ein cronfa ddata gynhwysfawr o gyfleoedd cyllido. Mae modd i chi bori neu chwilio am eich mudiad eich hun, a hefyd gadw gwybodaeth ynglŷn â chyllid o ddiddordeb. Mae angen cofrestru i fesur y defnydd o’r gwasanaeth gwybodaeth hwn a gwerth parhau i’w ddarparu.

Dim ond mudiadau dielw sy’n gweithredu yn yr ardal hon a gaiff ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Manylion Cyfrif
Rhaid i’r cyfrinair fod o leiaf 6 chymeriad
Rhaid i gyfrineiriau gyfateb
Contact them in relation to Funding Wales, for example to obtain feedback on their experience of the system and to highlight any improvements as they are introduced.
Share information with CVCs so that local support can be arranged for groups using the system