Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
close

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

Updated 20th Oct 2020
Carmarthenshire COVID-19 Support fund

The Carmarthenshire COVID-19 Support Fund is a scheme supported by Carmarthenshire Association of Voluntary Services (CAVS) and Comic Relief from monies raised from the Big Night In.

Cael gwybod mwy
Updated 10th Sep 2020
TIER 2 - POLICE AND CRIME COMMISSIONER'S 'POLICE COMMUNITY FUND

his Fund aims to enable children and young people in Gwent to be safe, healthy and happy, building a better future for themselves and their community by tackling community based issues in a lasting and impactful way.

Cael gwybod mwy
Updated 7th Sep 2020
Early Help Transformation Fund

The aim of the Transformation Funding is to trial new approaches to support families and their children, and taking the learning from this to work better together in the future.

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 5th Aug 2020
Sefydliad Lloyds Bank yn lansio rhaglen grantiau COVID-19 gwerth £7.4 miliwn ar gyfer elusennau bach a lleol

Gall yr elusennau bach a lleol yng Nghymru sy’n helpu pobl i oresgyn problemau cymdeithasol cymhleth wneud cais ar gyfer dwy flynedd o grantiau anghyfyngedig gwerth £50,000 ynghyd…

Wedi'i ddiweddaru 5th Aug 2020
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - Cyfarfod â'r cyllidwr

Hoffem eich gwahodd i fynychu sesiwn Holi ac Ateb am ddim gyda swyddog Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i glywed am y grantiau sydd ar gael, meini prawf…

Wedi'i ddiweddaru 10th Aug 2020
Coronafeirws diweddaraf

Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol…

Gweld y Newyddion i gyd