Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
cau

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

wedi'i ddiweddaru 11th Mar 2021
Community Changemakers Fund

Do you have a great idea for a project to improve the well-being of your local community? Do you have the drive but not the money to get your idea off the ground? We would love to help you make change happen!

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 9th Feb 2021
Postcode Community Trust

The aim of Postcode Community Trust is to support smaller charities and good causes in Wales make a difference to their community for the benefit of people and planet. Grants range from £500 to £20,000.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 1st Sep 2021
KFC Foundation Community Grant

The KFC Foundation provides grants of up to £2,000 to support grass roots organisations in the heart of our communities. Organisations focused on empowering young people (11-24) in the UK to fulfil their potential and build a positive future.

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 13th Aug 2021
PAVO: Meet the Funder

Mae PAVO yn cyflwyno digwyddiad Cwrdd â’r Cyllidwr, gyda Localgiving ddydd Mawrth 17 Awst 2021 10:30am – 11:30am. Cyfle i ddysgu mwy am sut i godi arian ar-lein,…

Wedi'i ddiweddaru 25th May 2021
Sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gyllid i’r sector? Rhowch wybod i ni!

Rydyn ni’n edrych ar y dirwedd gyllido gyfredol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae Alison Pritchard, Rheolwr Cyllid Cynaliadwy CGGC, yn egluro pam mae’r gwaith hwn mor…

Wedi'i ddiweddaru 21st May 2021
Cyfle i sgwrsio gyda Rheolwr Ymgysylltu – sesiynau cyngor ariannu

Ydych chi’n rhan o sefydliad dielw neu gymunedol sy’n gweithio yng Nghymru? Ydych chi’n chwilio am arian ar gyfer prosiect newydd? Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn…

Gweld y Newyddion i gyd