Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
close

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

wedi'i ddiweddaru 30th Nov 2020
Community Support Fund

The Cambrian Railway Partnership is delighted to announce a one-off grant fund in order to support communities along the line.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 2nd Nov 2020
Friend in Need - Befriending Older People Grants (Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire)

This scheme is available for groups and organisations to apply for up to £2000 to support BEFRIENDING for people 50+ throughout West Wales.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 2nd Nov 2020
Llais Llambed

Funding Local Opportunities Working Together (Llais) Llambed is offering community groups in Lampeter and Llanybydder the chance to apply for funds through a process called Participatory Budgeting.

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 8th Jan 2021
Localgiving Cymru

Mae Localgiving wedi cyhoeddi lansiad eu rhaglen newydd i Gymru. Drwy’r rhaglen tair blynedd, Crowdfund Wales, byddant yn darparu blwyddyn o aelodaeth â chymhorthdal llawn, Cymorth Rhodd a…

Wedi'i ddiweddaru 8th Jan 2021
Institute of Fundraising Cymru Hyfforddi am ddim

Ydych chi’n elusen gofrestredig neu’n GBC? Ydych chi’n delio gyda mater codi arian nad oes gennych yr adnoddau neu’r wybodaeth broffesiynol i’w reoli? Ymgeisiwch ar gyfer Rhaglen Hyfforddi…

Wedi'i ddiweddaru 14th Dec 2020
Elusennau Cymru gyda'r cyfle i sicrhau cymorth ariannol gyda Loteri Cymru

Mae Loteri Cymru wedi agor y chwilio am elusen newydd i’w chefnogi. Mae loteri Cymru gyfan, a grëwyd i godi arian hanfodol i gefnogi elusennau Cymru, yn rhoi’r…

Gweld y Newyddion i gyd