Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
close

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

Updated 17th Jul 2020
Heart of Wales Line Community Resilience Fund

This new fund is designed to support the resilience and sustainability of organisations which may have been directly or indirectly impacted by the pandemic.

Cael gwybod mwy
Updated 13th Jul 2020
COVID19 Business Grants Scheme Ceredigion

The Welsh Government has introduced two grants to support businesses in Wales through the Coronavirus pandemic. These grants are available to businesses that are registered to pay business rates on their premises on or before the 20th March 2020.

Cael gwybod mwy
Updated 14th Apr 2020
Covid-19: Supporting Community Action Ceredigion

The Caring Communities Fast Track Fund will support new projects in Ceredigion that build community capacity and resilience to support communities to respond to the Covid-19 outbreak. The Scheme will consider funding 100% project costs up to £1000

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 3rd Aug 2020
Coronafeirws diweddaraf

Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol…

Wedi'i ddiweddaru 29th Jun 2020
Fforwm Cyllidwyr Cymru yn edrych i’r dyfodol

Wrth i’r cyfyngiadau symud ddechrau llacio’n raddol yng Nghymru, hoffem ni, aelodau Fforwm Cyllidwyr Cymru, sicrhau mudiadau gwirfoddol a mentrau cymdeithasol yng Nghymru fod gwaith eisoes ar droed…

Wedi'i ddiweddaru 22nd Apr 2020
Fforwm Cyllidwyr Cymru yn ymuno â Datganiad Cyllidwyr Covid 19

Mae Fforwm Cyllidwyr Cymru wedi bod yn cyfarfod bob wythnos yn ystod argyfwng Covid-19 i hwyluso cydweithio a rhannu arferion gorau yn ystod y cyfnod hwn. Un o’r…

Gweld y Newyddion i gyd