Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
cau

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

wedi'i ddiweddaru 21st Jun 2021
TVA's Engagement Fund (VSEF)

The grant can be used to purchase equipment needed to meet COVID safety guidelines, continuing or commencing projects with the aim of benefitting/engaging with the community.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 11th Mar 2021
Community Changemakers Fund

Do you have a great idea for a project to improve the well-being of your local community? Do you have the drive but not the money to get your idea off the ground? We would love to help you make change happen!

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 9th Feb 2021
Postcode Community Trust

The aim of Postcode Community Trust is to support smaller charities and good causes in Wales make a difference to their community for the benefit of people and planet. Grants range from £500 to £20,000.

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 25th May 2021
Sut mae’r pandemig wedi effeithio ar gyllid i’r sector? Rhowch wybod i ni!

Rydyn ni’n edrych ar y dirwedd gyllido gyfredol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae Alison Pritchard, Rheolwr Cyllid Cynaliadwy CGGC, yn egluro pam mae’r gwaith hwn mor…

Wedi'i ddiweddaru 21st May 2021
Cyfle i sgwrsio gyda Rheolwr Ymgysylltu – sesiynau cyngor ariannu

Ydych chi’n rhan o sefydliad dielw neu gymunedol sy’n gweithio yng Nghymru? Ydych chi’n chwilio am arian ar gyfer prosiect newydd? Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn…

Wedi'i ddiweddaru 23rd Apr 2021
Cynhwysiant Gweithredol - cyhoeddi dyddiad cau’r cyllid

Gan mai hwn yw’r cyfle olaf i redeg prosiectau cyflogaeth un flynedd, mae mudiadau gwirfoddol yn cael eu hannog i gysylltu ag CGGC ynghylch gwneud cais cyn y…

Gweld y Newyddion i gyd