Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
cau

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

wedi'i ddiweddaru 24th Jan 2022
Community Climate Fund

Grants for local groups (North Pembrokeshire, priority to a 10 mile radius of Fishguard/ Goodwick) to address climate change through practical projects which help move themselves and their community towards a greener, safer future.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 4th Jan 2022
Sea-Changers Coastal Fountain Fund 2022

The purpose of the fund is to reduce the impact of single-use plastic water bottles on coastal habitats by funding communities to purchase water fountains and install them for use by the public in busy or environmentally important areas.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 20th Dec 2021
NHMF COVID-19 Response Fund

The COVID-19 Response Fund is available to support any asset of outstanding importance to national heritage and which is at risk due to the impact of COVID-19. This includes built heritage, monuments, land, portable heritage, sites and collections.

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 6th Jan 2022
Digwyddiad ar-lein Cwrdd â'r Cyllidwr gyda Sefydliad Bernard Sunley

Mae hwn yn gyfle gwych i siarad â’r sefydliad a chael gwybod mwy am eu grantiau. Dydd Iau 20 Ionawr 2021 11am (ar-lein) Mae Sefydliad Bernard Sunley yn…

Wedi'i ddiweddaru 15th Dec 2021
Diweddariad y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol

Mae ail rownd y Gronfa Perchnogaeth Gymunedol wedi’i gwthio’n ôl tan Wanwyn 2022, gyda rownd un yn ailagor i’r rhai a wnaeth gais yn wreiddiol ac a oedd…

Wedi'i ddiweddaru 15th Nov 2021
Helpu brofi a llunio dyfodol cyllid ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Chwaraeon Cymru wedi clywed gan fwy na 250 o glybiau, sefydliadau a grwpiau cymunedol am sut dylai dyfodol buddsoddiad cymunedol mewn…

Gweld y Newyddion i gyd