Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
cau

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

wedi'i ddiweddaru 11th Mar 2021
Community Changemakers Fund

Do you have a great idea for a project to improve the well-being of your local community? Do you have the drive but not the money to get your idea off the ground? We would love to help you make change happen!

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 9th Feb 2021
Postcode Community Trust

The aim of Postcode Community Trust is to support smaller charities and good causes in Wales make a difference to their community for the benefit of people and planet. Grants range from £500 to £20,000.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 30th Nov 2020
Community Support Fund

The Cambrian Railway Partnership is delighted to announce a one-off grant fund in order to support communities along the line.

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 19th Apr 2021
Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU

Ar 3 Mawrth cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys, Rishi Sunak AS, Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU (UK CRF) am flwyddyn. Y bwriad yw y bydd hyn yn cael ei…

Wedi'i ddiweddaru 9th Apr 2021
Cwrdd â'r Cyllidwr - Sefydliad Waterloo

Mae Sefydliad Waterloo (TWF) yn Sefydliad annibynnol sy’n gwneud grantiau a grëwyd yn 2007, ac sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Maent yn elusen gofrestredig gyda Chomisiynydd Elusennau…

Wedi'i ddiweddaru 16th Mar 2021
PAVO Meet the Funder Event with Community Foundation Wales

Cyfle i glywed gan Sefydliad Cymunedol Cymru a gallu gofyn cwestiynau’n uniongyrchol i’r cyllidwr. Ynglŷn â’r Digwyddiad hwn Cyfle i glywed pa arian sydd ar gael, sut a…

Gweld y Newyddion i gyd