Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the site.

Necessary

Always Enabled

Analytics
Cofrestru
cau

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

wedi'i ddiweddaru 13th Feb 2024
Fit-For-Future Facilities Programme

Funded by the FAW and UK Government (DCMS). Large and small grants available supporting capital projects from grass-pitch improvements to changing room developments

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 16th Feb 2024
2024 Community Grants

Postcode Community Trust provides unrestricted funding from £500 to £25,000 for good causes operating in Wales. We are looking to fund good causes making a difference in one of our seven thematic areas.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 1st Feb 2024
Bluestone Foundation Community Events - Host Opportunity

An exciting new way for Pembrokeshire organisations to showcase their work whilst raising funds to support their activities. The Blue Lagoon Water Park will be open to the public and ticket sales shared between chosen group and the Foundation!

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 17th Jan 2024
Pedwar digwyddiad newydd: Cyllid asedau segur yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ddibenion gwario’r dyfodol ar gyfer cyllid asedau segur* yng Nghymru. Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnal yr ymgynghoriad ar ran…

Wedi'i ddiweddaru 9th Nov 2023
Gwobrau Elusen Weston 2024

Ydych chi’n arwain elusen sy’n gweithio ym meysydd y Gymuned, yr Amgylchedd, Llesiant neu Ieuenctid? Ydych chi wedi eich lleoli yng Ngogledd neu Ganolbarth Lloegr, neu yng Nghymru?…

Wedi'i ddiweddaru 6th Oct 2023
Cwrdd â’r Cyllidwr: Plant mewn Angen

Cwrdd â’r Cyllidwr: Plant Mewn Angen Cynllun Awyr Fawr Dydd Mercher 22 Tachwedd 2023, 11am – 12pm (Ar-lein) Fel rhan o’r gwaith i gefnogi plant a phobl ifanc…

Gweld y Newyddion i gyd