Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
close

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

Updated 15th Apr 2020
Torfaen COVID-19 Support Grant

The Torfaen COVID-19 Support grant has been set up by Torfaen County Borough Council and Torfaen Voluntary Alliance.

Cael gwybod mwy
Updated 14th Apr 2020
Covid-19: Supporting Community Action Ceredigion

The Caring Communities Fast Track Fund will support new projects in Ceredigion that build community capacity and resilience to support communities to respond to the Covid-19 outbreak. The Scheme will consider funding 100% project costs up to £1000

Cael gwybod mwy
Updated 11th Mar 2020
Ten Percent Foundation Conditional Grant Scheme

We donate to charities to support specific projects or ongoing costs, but only when the charity meets our criteria for donations. We do not ask you to fill out lengthy forms, or complete grant applications. A simple email will do.

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 22nd May 2020
Coronafeirws diweddaraf

Cyllid i gefnogi’r sector Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector…

Wedi'i ddiweddaru 22nd Apr 2020
Fforwm Cyllidwyr Cymru yn ymuno â Datganiad Cyllidwyr Covid 19

Mae Fforwm Cyllidwyr Cymru wedi bod yn cyfarfod bob wythnos yn ystod argyfwng Covid-19 i hwyluso cydweithio a rhannu arferion gorau yn ystod y cyfnod hwn. Un o’r…

Wedi'i ddiweddaru 31st Mar 2020
Ymatebion cyllidwyr gan ystyried feirws Covid-19

27/03/2020  Rydyn ni mewn sefyllfa nas gwelwyd ei thebyg o’r blaen yn ystod oes fodern y DU, wrth i gymunedau, mudiadau gwirfoddol a chyllidwyr geisio chwilio ffyrdd ymlaen…

Gweld y Newyddion i gyd