Cefnogi Trydydd
Sector Cymru
Third Sector
Support Wales
cau

Croeso i Cyllido Cymru y platfform newydd gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter gymdeithasol gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim.

Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei angen arnoch.

Fel rhan o’n hymateb i’r argyfwng coronafeirws, rydym wedi creu categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen. Darllenwch mwy yma.

I ddechrau chwilio am gyllid, rhaid i chi gwblhau’r broses gofrestru yn gyntaf. Ar ôl cofrestru, gallwch chwilio am gyllid. I wella’ch siawns o lwyddo dylech hefyd gysylltu â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol am gymorth wrth ddatblygu’ch cais am gyllid. I ddarganfod pwy yw’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol, ewch i Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Cyfleoedd Cyllido Diweddaraf

wedi'i ddiweddaru 22nd Nov 2021
Carmarthenshire Connected Communities Fund

Funding for Community Groups (up to £5,000) and individuals (up to £300) in Camarthenshire to help tackle loneliness and isolation, engage with those at risk of exclusion, build stronger social connections and address Winter Pressures.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 11th Nov 2021
Community Changemakers Fund

A community grant fund of between £300 - £1,000 to improve community well-being and/or sense of place along the railway line (within 6 miles) from Port Talbot Parkway to Fishguard Harbour, Milford Haven and Pembroke Dock.

Cael gwybod mwy
wedi'i ddiweddaru 22nd Nov 2021
Community Changemakers Fund

Do you have a great idea for a project to improve the well-being of your local community? Do you have the drive but not the money to get your idea off the ground? We would love to help you make change happen!

Cael gwybod mwy

Newyddion Diweddaraf Cyllido Cymru

Gweld y Newyddion i gyd
Wedi'i ddiweddaru 15th Nov 2021
Helpu brofi a llunio dyfodol cyllid ar gyfer chwaraeon cymunedol yng Nghymru.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Chwaraeon Cymru wedi clywed gan fwy na 250 o glybiau, sefydliadau a grwpiau cymunedol am sut dylai dyfodol buddsoddiad cymunedol mewn…

Wedi'i ddiweddaru 12th Nov 2021
Cyllido Cymru: Eich cyfle i lunio’r cam nesaf

Defnyddiwch eich llais i’n helpu i lunio dyfodol chwiliadau ariannu ar gyfer sefydliadau gwirfoddol Cymru. Offeryn ar gyfer y sector Mae Cyllido Cymru, offeryn chwilio am gyllid am…

Wedi'i ddiweddaru 10th Nov 2021
Grant Cymorth Cofrestru Etholwyr y Trydydd Sector - Cwrdd â'r ariannwr

Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad i leihau’r diffyg democrataidd. Eu blaenoriaeth yw bod nifer y pleidleiswyr sydd newydd ddod yn gymwys sy’n cofrestru yn cynyddu.…

Gweld y Newyddion i gyd