I gael cyngor neu gymorth ynglŷn â chyllid cysylltwch â’ch Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol. Mae manylion cyswllt penodol ar gael ar wefan Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Os ydych yn cael trafferth wrth gofrestru neu ddefnyddio’r wefan cysylltwch â ni drwy ffonio 03001110124 neu fundingwales@wcva.cymru

Os oes gennych gwestiwn penodol am unrhyw rai o’r cronfeydd yr ydych wedi dod o hyd iddynt, fe welwch opsiwn i gysylltu â nhw’n uniongyrchol.

I gael adnoddau i ddatblygu’ch mudiad neu ddod o hyd i bartneriaid lleol, ewch ar wefan Cefnogi Trydydd Sector Cymru.